Autor projektu inšpirujsa.sk KNIHA: Váš soused je milionář

08.03.2024

Rád by som začal touto úžasnou knihou, ktorú som čítal dva krát. A prečo si to myslím, že je úžasná?

     Podľa môjho názoru je pre zdravú spoločnosť dôležitá sloboda. A jedna zo slobôd je tá finančná. Morálka, etika, ideály... všetko sa ľahšie presadzuje, ak je človek v dobrej finančnej situácii. A táto kniha ukazuje, aká je realita. Nie reklama, marketing, televízia, sociálne siete...to všetko manipuluje realitu. Realita je taká, že bohatí ľudia žijú inak ako vidíme v online svete.

     Dvojica autorov urobila seriózny výskum a zistila, ako sa správajú milionári v USA. Kto sú, čo robia, kde nakupujú, ako sa správajú, ako vychovávajú svoje deti, ako investujú, čím jazdia a vďaka čomu zbohatli. A vďaka bohatstvu sú aj slobodnejší.
Ak sa rovnakým správaním ako americkí milionári budú riadiť aj iní ľudia, je šanca, že ich finančné zdravie bude na lepšej úrovni. Ľudia v dobrej finančnej kondícii nie sú otroci, nemusia pri ťažkých životných rozhodnutiach, či morálnych dilemách uprednostniť peniaze pred morálkou, pred správnym rozhodnutím. "Ja by som sa aj ozval, ale mám hypotéku a tak si to nemôžem dovoliť"

    Vrelo vám túto knihu odporúčam, ľahko sa číta a poučenie z nej vám môže zlepšiť váš život. 

Bližšie informácie: Váš soused je milionář, autori: Thomas J. Stanley, Ph.D. a William D. Danko, Ph.D

ISBN 80-7205-643-3, Nakladateľstvo PRAGMA, 1998

Vytvorte si webové stránky zdarma!